Partners

Vážení návštěvníci,

     Jsme skupina partnerů, kteří se rozhodli nabízet umění. Nenabízíme jej všem, i přes to, že bychom velmi chtěli, aby se všem líbilo. Nabízíme jej lidem jako jste vy, lidem, kteří v životě již něco dokázali. Lidem, kteří chápou význam slova „investice do krásy“. Lidem, kteří mají to štěstí být stejně unikátní, jako jsou námi nabízená díla. Jsou totiž jedinými exempláři na světě. Nikde jinde nemáte možnost zahledět se do 3D a makro detailu, které Vás naprosto pohltí a přesunou do jiné galaxie, zrelaxují, nadchnou a umožní Vám pokaždé, když je spatříte, užít si svůj vesmír ve vší jeho nekonečnosti, barevnosti, tichu a světlu pronikajícím tmou.

     Ano, jste to právě Vy, kteří máte možnost zařadit se k několika málo lidem, kteří tyto obrazy již vlastní. Máte možnost využít jejich jedinečného potenciálu ve významu kvalitní a profitabilní investice. Dáváme Vám příležitost uskutečnit svůj sen.

Daniel Struž

Ing.arch. Ladislav Semela

     Výjimečné věci si žádají výjimečná partnerství,

nejen v architektuře jsme si již od začátku stanovili vysoké cíle a nejen v architektuře jsme již mnoho milníků pokořili. Architekturu vnímáme totiž nejen jako praktický prostředek k žití, ale i jako originální umělecké dílo, které navrhujeme pro každého jednoho klienta vždy exkluzivně. A právě tento náš přístup nás přivedl k touze doplnit architekturu o další stupeň - o exkluzivní výtvarné umění - o smysl, který provede oko a mysl našeho klienta směrem od velkých struktur hmot domů až po naprosto výjimečný umělecký zážitek detailních struktur miniatur, které lze sledovat z bezprostřední blízkosti na plátně... a třeba až i lupou! 

 

     Nalézt umělce, který by tuto naši touhu po detailu a po zážitku z umění dokázal bezezbytku naplnit, nebylo vůbec snadné a cesta k němu nám trvala několik let! Díky tomu jsme však nalezli někoho zcela výjimečného! Jedině obrazy od Sebastiana Vanzena vás totiž dokáží vtáhnout hluboko do sebe a mají tu úžasnou schopnost dále rozvinout námi architekty tvořený prostor.

 

     A právě toto dalo vzniknout exkluzivnímu partnerství, kde v symbióze rozvíjejí díla od Sebastiana Vanzena naši architekturu a zároveň naše architektua rozvíjí obrazy Sebastiana Vanzena. Výjimečné to spojení!