The Heritage

Multi oil on canvas

The Heritage, jak už název napovídá, je dar dětem. Tento multi obraz rostl jeden rok a další dva roky bude schnout. Je to obraz v podobě hracích žetonů, žetonů, jejichž význam a zároveň hlavní role nechme posoudit pozůstalým, může to být jeden z hlavních činitelů kvality života rodiny. Umělecký precedent mluví za vše.